Tommel opp for ny utbygging i Alvheim-området

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet godkjente i dag utbyggingsplanen for utbyggingsprosjektet Kobra East og Gekko i den midtre delen av Nordsjøen.

'
Kobra East og Gekko (KEG) knyttes opp til eksisterende infrastruktur på Alvheim-feltet i den midtre delen av Nordsjøen. Foto: Aker BP

— Utbyggingen vi nå har godkjent er en viktig brikke for den videre utviklingen av Alvheim-området. Prosjektet vil være med på gjøre at Alvheim-feltet kan fortsette å gi mer verdiskaping og flere arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Kobra East og Gekko er to funn som skal knyttes opp til eksisterende infrastruktur på Alvheim-feltet via en felles havbunnsutbygging. Prosessering og eksport vil skje fra produksjonsskipet Alvheim FPSO. Utbyggingen er en viktig del av operatørens strategi med økt oljeutvinning for området og forlenget levetid til feltsenteret.

— Aker BP og de andre rettighetshaverne har all grunn til å være stolte av arbeidet de gjør med dette området. De har mangedoblet ressursene fra den opprinnelige utbyggingsplanen gjennom nye funn, flere brønner og stadige forbedringer, sier Mjøs Persen.

De forventede utvinnbare reservene i Kobra East og Gekko er beregnet til om lag 40 millioner fat oljeekvivalenter. Utbyggingen bidrar til en vesentlig økning i produksjonen fra Alvheim-feltet. Investeringene for prosjektet er i underkant av åtte milliarder kroner. Produksjonen skal starte i 2024 og forventet produksjonshorisont er ni år. Utbyggingen har fleksibilitet til å kunne utvikle flere andre funn i området.

Rettighetshavere er Aker BP ASA (operatør, 65 prosent) Conoco Philips Scandinavia AS (20 prosent) og Lundin Energy Norway AS (15 prosent).