Nyheter

Tysklands forbundspresident Steinmeier på offisielt besøk i Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsminister Jonas Gahr Støre tok torsdag 4. november imot den tyske forbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier, som var på et to dagers offisielt besøk i Norge.

Forbundspresident Frank-Walter Steinmeier på offisielt besøk i Norge.
Statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier møttes til samtaler på Statsministerens kontor under presidentens offisielle norgesbesøk. Foto: Statsministerens kontor

Temaer for besøket var blant annet energi og klima, demokrati og rettsstatsprinsipper, multilateralisme, Europas rolle i verden og koronasituasjonen.

– Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Vi står sammen i arbeidet for å fremme multilateralt samarbeid og en regelstyrt verdensorden. Vi ønsker å bygge videre på det meget gode forholdet etter at begge land har fått nye regjeringer på plass, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Under besøket fikk Steinmeier en omvisning på Utøya sammen med statsministeren, og deltok på et arrangement ved Universitet i Oslo om å styrke demokratiet.

– Norge og Tyskland deler et sterkt engasjement for demokratiske verdier og kampen mot ekstremisme. Steinmeiers ønske om å besøke Utøya ga oss en god ramme for å diskutere dette videre, sier Støre.

I løpet av sitt besøk har forbundspresident Frank-Walter Steinmeier og fru Elke Büdenbender vært i audiens hos H.M. Kongen, møtt Stortingspresidenten og fått en omvisning på Munchmuseet.

Forbundspresidenten deltok også på et rundebord om det grønne skiftet sammen med olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og norske og tyske energi- og industriaktører. 

– Tyskland er en av våre viktigste handelspartnere. Vi har et utstrakt samarbeid innen klima og energi og et ønske om å ytterligere styrke samarbeidet om fremtidens grønne løsninger, avslutter statsminister Støre.