Uansvarlig Høyre-spinn

Europa står overfor en dypt alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Regjeringen er opptatt av å stå sammen med våre allierte og å støtte Ukraina. Oppkonstruert politisk spinn fra Høyre er ikke det landet trenger nå.

Norsk bistand til Ukraina utgjør allerede om lag 200 millioner kroner i året. Fire Høyre-politikere peker i Aftenposten 14. februar på et nytt Ukraina-støttefond, men virker ikke å ha fått med seg at fondet først vil være i funksjon tidligst om et halvt år.

Høyre-politikerne foreslår å donere stridsrasjoner. Regjeringen er opptatt av å unngå tidligere feiltrinn. I 2014 sendte Høyre-Frp-regjeringen stridsrasjoner til Ukraina, men stridsmaten var gammel og regelverket for forsvarseksport ble ikke fulgt.

Regjeringen har over tid forberedt å styrke Norges bidrag til Nato-nærværet i Litauen. Slike beslutninger blir først offentlige etter at Stortinget er konsultert.

Det skjedde 15. februar. Ingen av de fire Høyre-herrene sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, men de burde vite bedre.

Vi har i Norge hatt tradisjon for å avstå fra rene partipolitiske markeringer i alvorlige sikkerhetspolitiske spørsmål. Den tradisjonen håper jeg fortsetter.