Utenriksminister Anniken Huitfeldt

Utanriksministeren deltek på uformelt møte mellom Natos utanriksministrar i Oslo

Stad: Rådhuset, Oslo

Berre for pressa