Utenriksministermøte i Oslo befester samholdet i Nato

– Jeg er glad for at Norge er vertskap for Natos uformelle utenriksministermøte i Oslo i dag. Det er krig i Europa. Det er viktig at Natos utenriksministre har tett kontakt og befester det sterke samholdet i alliansen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt foran pressekorps på rådhuset
Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte pressen på tur inn til møtet. Foto: Mathias Rongved/UD

I dag samles utenriksministre og representanter fra Natos 31 medlemsland og Sverige til et uformelt møte i Oslo. Møtet er en forberedelse til Natos toppmøte i Vilnius i juli. Videre støtte til Ukraina er hovedtema for samtalene.

– Langsiktig sivil og militære støtte til Ukraina er viktig. Der har Norge gått i front med Nansen-programmet på 75 milliarder kroner som strekker seg over fem år, sier utenriksminister Huitfeldt.  

Møtet holdes i Oslo rådhus. Siste gang Norge arrangerte utenriksministermøte i Nato var i 2007.

– Jeg tror noe av det viktigste som kommer ut av dette møtet er at vi igjen får bekreftet at det transatlantiske båndet er sterkt og at vi står sammen når vi møter utfordringer i våre nærområder. Krigen i Ukraina har vist at Nato gir oss trygghet, sier Huitfeldt.

En av Norges viktigste oppgaver i Nato er å være til stede i nordområdene.

– Jeg vil bruke møtet til å minne om Norges viktige oppgaver for Nato i nord. Størstedelen av Russlands strategiske kjernevåpen er tett på Norges grense. Vi følger nøye med på militær aktivitet. En annen viktig oppgave vi har er å sikre stabil energiforsyning til Europa. Det er bra at også Nato engasjerer seg i beskyttelse av kritisk infrastruktur på havbunnen, sier Huitfeldt.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, søkte Sverige og Finland medlemskap i Nato. Finland er tatt opp som medlem, men Sverige venter på endelig godkjenning fra alle Natos medlemsland. Sverige deltar derfor på møter i Nato som invitert land.

– Det haster med å få Sverige inn i alliansen som fullverdig medlem. Det er bør skje så raskt som mulig, og før toppmøtet i Vilnius i juli, sier utenriksministeren.

Bilde av Karl Johans gate pyntet med flagg og Nato-banner. Slottet i enden av gaten.
Flagg og Nato-banner er godt synlig i Oslo i forbindelse med Natos utenriksministermøte. Foto: Torbjørn Kjosvold/UD