Utvalg foreslår flere tiltak for en sterkere nasjonal IKT-sikkerhet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

IKT-sikkerhetsutvalgets leder Hans Christian Holte overleverte i dag utredningen «IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet» til justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.


Tor Mikkel Wara mottar utredningen fra IKT-sikkerhetsutvalgets leder Hans Christian Holte. Foto: JD Se flere bilder på Flickr.

Utvalget ble oppnevnt i statsråd 15. september 2017.

Utvalget fikk i mandat å vurdere hvorvidt det eksisterende regelverket på IKT-sikkerhetsområdet er godt nok, og om det ivaretar de nye digitale samfunnsutfordringene. Utvalget skulle også vurdere organisatoriske spørsmål og andre virkemidler enn de rent rettslige for å styrke IKT-sikkerheten.

Utvalgets egen pressemelding:

Utvalget mener at dagens regulering av nasjonal IKT-sikkerhet er mangelfull, og anbefaler at det etableres en ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning. Videre mener utvalget at det bør innføres krav om IKT-sikkerhet ved alle offentlige anskaffelser.

Utvalget ser ikke et åpenbart behov for å gjøre større endringer i ansvar, roller og oppgaver til etatene, men anbefaler tydeligere styring og bedre koordinering av nasjonal IKT-sikkerhet.

Utvalget anbefaler at det etableres et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter, som kan styrke koordinering og samordning mellom relevante aktører, men foreslår samtidig at det må gjennomføres en behovs- og kostnadsanalyse før etablering. En slik analyse må baseres på en bred involvering av potensielle interessenter i privat og offentlig sektor.     

I tillegg til Hans Christian Holte, har utvalget bestått av:

  • Direktør - Cybersikkerhet Terje Wold, Tromsø
  • Administrerende direktør Håkon Grimstad, Trondheim
  • Head of Information Security Lillian Røstad, Nesodden
  • Direktør internett og nye medier Torgeir A. Waterhouse, Oslo
  • Forskningsleder Marie Moe, Trondheim
  • Professor Lee A. Bygrave, Oslo
  • Lagdommer Therese Steen, Oslo

Kontaktperson: Utvalgets leder, Hans Christian Holte, mobil 907 90 721, epost hch@skatteetaten.no

IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet