40 millioner kroner til næringsutvikling i Afrika

Norge bidrar med 40 millioner kroner til et nyopprettet flergiverfond for næringsutvikling i Afrika. Fondet drives av International Finance Corporation (IFC) i Verdensbankgruppen og støtter opp om det tyske G20-initiativet «Compact with Africa».

Bildet av Astrup og president i Verdensbankgruppen Jim Yong Kim
Bildet av Astrup og president i Verdensbankgruppen Jim Yong Kim Foto: UD /F.O.Andersen

Utviklingsminister Nikolai Astrup undertegnet avtalen med IFC 28. februar i forbindelse med hans besøk i Washington, D.C.

- Næringsutvikling og jobbskaping i utviklingsland er en av regjeringens hovedprioriteringer i utviklingspolitikken. Støtten til fondet skal bidra til at afrikanske land blir mer attraktive for private investorer. Dette er viktig for å skape jobber og inntekter slik at utviklingslandene på sikt vil kunne klare seg uten bistand, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

«Compact with Africa» ble etablert under det tyske G20-formannskapet. Et nytt felles partnerskap (Joint Africa Initiative), som det tyske finansdepartementet har tatt initiativ til, skal bidra til at afrikanske land blir mer attraktive for private investorer slik at det skapes flere arbeidsplasser. Initiativet medfører blant annet at landene må bedre sine rammebetingelser for investeringer og handel, forbedre skattesystemet og bygge velfungerende institusjoner som skal føre til et mer attraktivt og forutsigbart investeringsklima for privat sektor. IFC har, i samarbeid med Tyskland, påtatt seg et spesielt ansvar for kapasitetsbygging mellom firmaer, sektorer og myndighetene.

- Jeg ser frem til å samarbeide tett med Tyskland og IFC om «Compact with Africa». IFC vil fungere både som rådgiver og katalysator for landene og kvalitetssikrer for giverne. I tillegg er IFCs erfaring med kreative finansieringsmekanismer og evne til å skaffe til veie kapital spesielt viktig for utviklingen av privat sektor i disse landene, sier utviklingsministeren.

Så langt har ti land i Afrika forpliktet seg til denne modellen, som innebærer tett samarbeid med de internasjonale finansieringsinstitusjonene. Modellen består i å skape rammer og investeringsvennlige miljøer med utgangspunkt i landenes egne investeringsprioriteringer. Norge har utpekt Ghana og Tunisia som partnerland. I tillegg har Rwanda, Marokko, Senegal, Elfenbenskysten, Etiopia, Benin, Egypt og Guinea forpliktet seg til modellen.

Til toppen