Presseinvitasjon

Utviklingsminister Tvinnereim og landbruks- og matminister Borch til Svalbard

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

13.-14. februar besøker utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og landbruks- og matminister Sandra Borch Svalbard. De to statsrådene møter sysselmesteren og skal være med på årets første frødeponering til Svalbard Globale frøhvelv.

Søndag 13. februar vil det bli arrangert et dialogmøte for statsrådene og internasjonale gjester rundt temaet genetisk mangfold og matsikkerhet.

Under frødeponeringen som finner sted mandag 14. februar vil frø fra to genbanker i Tyskland, fra Sudan, Slovakia, det internasjonale forskningssenteret ICARDA og NordGen bli plassert i frøhvelvet. Tvinnereim og Borch vil være med å bære frøkassene til NordGen inn i portalbygningen til hvelvet.   

Program for statsrådene

13. Februar
13:10 Ankomst Svalbard Lufthavn
Velkomst ved Lars Fause, sysselmester på Svalbard
14:30 Introduksjon til Svalbard, (Sysselmesterens kontor)
16:00-18:00 Arctic Dialogue: Genetic Diversity for Ending Hunger and Achieving Food Security (Sysselmesterens kontor)

14. Februar
09:00-10:30 Ekskursjon – tema: Oppdatering klimaendringen i arktisk ved Kim Holmén, fagdirektør Norsk polarinstitutt
11:00-11:20

Introduksjon til Svalbard Globale frøhvelv (Frøhvelvets tekniske bygning)

  • Velkommen ved landbruks- og matminister Sandra Borch
  • Oppdatering frødeponeringer ved Åsmund Asdal, NordGen
11:20-12:00

Frødeponering

  • Statsrådene Tvinnereim og Borch bærer NordGens frøkasser inn i hvelvets portalbygning
  • Plassering av ny nanofilm (med informasjon om innhold) på frøbokser
  • Foto og presse

Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner. Klimaendringene og det sterkt økende behovet for å styrke matsikkerheten i verden gjør hvelvets betydning stadig viktigere.  

Frøportalen til NordGen er det en oppdatert oversikt over alle frø som er deponert i Svalbard Globale frøhvelv. 

Svalbard Globale frøhvelv er etablert og finansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement samarbeider med NordGen, og Global Crop Diversity Trust om driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet.

Kontaktperson for utviklingsministeren:
Mari Bangstad, 414 40 871.

Kontaktperson for landbruks- og matministeren:
Heidi Riise, 975 17 227.