Varsel om kontroll av arbeidsgiveravgift for pendlerboliger

Skatteetaten varsler at de vil gjennomføre en kontroll av hvordan Statsministerens kontor har rapportert inn opplysninger om politikernes pendlerleiligheter.

Statsministerens kontor har i dag fått et brev fra Skatteetaten. Der varsler etaten at det vil bli gjennomført en kontroll av innrapportert arbeidsgiveravgift for pendlerleiligheter i årene 2017-2020.

– Vi politikere er helt avhengige av tillit. Det har i høst vært mye oppmerksomhet om politikere og pendlerleiligheter. Derfor er det fint at Skatteetaten vil se nærmere på dette. Kontroll kan bidra til økt tillit, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Skatteetaten skriver i brevet at kontrollen er begrenset til arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Statsministerens kontor.

– Statsministerens kontor vil bidra med den informasjonen Skatteetaten måtte ha behov for, sier statsministeren.