Vedtak om tillatelse til økning av eierandel – Pareto AS

Finansdepartementet har gitt Pareto AS tillatelse til å øke sin eierandel i Pareto Bank ASA.

Til toppen