Vedtar hjemmel for å sikre tilgang til nødvendige legemidler og utstyr

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

For å ha en beredskap med tiltak ble det i statsråd i dag fastsatt en kongelig resolusjon som gir hjemmel for Helse- og omsorgsdepartementet til å fastsette regler for å begrense mangel på legemidler og utstyr når det er nødvendig.

- Det vil kunne bli nødvendig å innføre meldeplikt, rasjonering eller eksportforbud som følge av koronavirusutbruddet for å ha oversikt over og sikre tilgang til nødvendige varer. Tiltakene er aktuelle både for legemidler og medisinsk utstyr og annet utstyr som for eksempel munnbind, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les den kongelige resolusjonen: Delegasjon av Kongens myndighet av lov av 5. august 1994 nr. 55 om smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7-12 til Helse- og omsorgsdepartementet