Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

- Vi må fortsette kampen for verdens skoger

Ødeleggelse av skog er et økende problem i tropiske land med regnskog. Det viser en ny analyse fra den amerikanske organisasjonen World Resources Institute.

- Dette er urovekkende tall. Det bekrefter at den innsatsen vi gjør for å redusere avskogingen fortsatt er et viktig bidrag for å hindre skadelige klimaendringer. Skogene er nemlig blant våre største karbonlagre, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Analysen fra World Resources Institute publiseres på nettsiden Global Forest Watch, som er et overvåkningsverktøy for verdens skoger. Gjennom å kombinere satellitteknologi, eksisterende databaser og bidrag fra mennesker i hele verden, utgjør Global Forest Watch i dag en av verdens viktigste kilder til skoginformasjon.

Analysen viser økende skogødeleggelser i tropiske land. Den viser også en negativ trend i store boreale skoger i land som Canada og Russland. Særlig bekymringsfull er den tiltagende avskogingen i Den demokratiske republikken Kongo som huser en av verdens største regnskoger.

- Vi skal være forsiktig med å trekke fram enkeltland grunnet metoden som brukes i denne analysen, noe som også forskerne bak analysen peker på. Likevel må vi ta utviklingen i Kongo på det største alvor, sier Sundtoft.

Analysen viser at økningen i avskoging er betydelig mindre i de landene Norge samarbeider nærmest med, enn gjennomsnittet i tropiske land.

- Erfaringene fra Norges klima- og skogsatsing viser at det er fullt mulig å redusere avskogingen i land som bestemmer seg for det. Brasil er det beste eksempelet, sier Sundtoft.

Verdens land ble i sommer enige om å stanse avskogingen innen 2020, som del av de nye globale bærekraftmålene.

- Norge vil fortsette innsatsen for verdens skoger i årene framover, og heldigvis ser vi at stadig flere land slutter opp om dette arbeidet. Det siste lyspunktet er Tysklands beslutning om å gi 100 millioner euro til Brasils Amazonasfond. Dette er både en viktig støtte for Brasil og et svært viktig signal til andre skogland, sier Tine Sundtoft. 

Fakta om Global Forest Watch

  • Analysen fra World Resources Institute publiseres på nettsiden Global Forest Watch som er et overvåkningsverktøy for verdens skoger. Global Forest Watch samler informasjon om verdens skoger fra en mengde kilder, og publiserer dette for offentligheten helt gratis. Verktøyet er et resultat av samarbeid mellom blant andre World Resources Institute, Google og Norges regnskogsatsing.
  • Gjennom å kombinere satellitteknologi, eksisterende databaser for skoginformasjon og bidrag fra mennesker på bakken i hele verden, utgjør Global Forest Watch i dag en av verdens viktigste kilder til skoginformasjon.
  • Norges regnskogsatsingen (klima- og skogsatsingen), støtter GFW med til sammen 60 millioner NOK i perioden 2013-2015. Blant de 60 andre partnerne er Google, flere FN-institusjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner.
Til toppen