Presseinvitasjon

Vidarefører handlingsplan mot antisemittisme

Statsminister Erna Solberg legg fram regjeringas handlingsplan mot antisemittisme saman med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på holocaustdagen onsdag 27. januar.

Nett-tv Vidarefører handlingsplan mot antisemittisme

Se sendingen her

Se sendingen her

 

  • Tid: Onsdag 27. januar kl. 11
  • Stad: Strøymes direkte her på regjeringen.no

Media er velkomne til å stille spørsmål etter at planen er lagd fram. Send ein førespurnad til ke@kmd.dep.no.

Handlingsplanen mot antisemittisme er ein del av regjeringas arbeid for inkludering og mot diskriminering og hatefulle ytringar. Planen inneheld tiltak, og gir grunnlag for ein samla og systematisk innsats mot jødehets og antisemittisme.

Planen byggjer vidare på planen frå 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00