Nyheter

Viderefører reglene om rekonstruksjon for bedrifter truet av konkurs

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget har vedtatt at rekonstruksjonslovens virketid forlenges til 1. juli 2023. Lovvedtaket ble sanksjonert i statsråd i dag, 22. desember 2021. Målet er å hjelpe levedyktige bedrifter som er rammet av akutt svikt i inntektene.

I samme statsråd ble det også bestemt at forskriften om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak videreføres til 1. juli 2023. Samtidig har Finansdepartementet fastsatt at forskriften om midlertidig unntak fra prioritetsreglene under rekonstruksjon skal videreføres til samme dato.

I begynnelsen av koronapandemien foreslo regjeringen å innføre regler om rekonstruksjon for å hjelpe levedyktige bedrifter som er rammet av akutt svikt i inntektene. Formålet med å videreføre den midlertidige loven om rekonstruksjon med forskrifter er å sørge for at verktøyene som ble innført med den midlertidige loven, er tilgjengelige frem til permanente lovregler om rekonstruksjon er på plass.