Vil ha flere realfagskommuner

I realfagskommunen Skedsmo har forskere flyttet inn på lærerværelset, og alle førsteklassinger lærer matematikk gjennom dataspill. Innen 1. mars kan flere kommuner søke om å bli en av Norges nye realfagskommuner.

– Jeg håper mange nye kommuner vil søke om å bli realfagskommune fra høsten. Disse kommunene er viktige forbilder når det gjelder å løfte matematikk, naturfag og teknologi i skoler og barnehager, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norge har i dag 45 realfagskommuner, og innen 1. mars kan kommuner fra hele landet søke om å bli realfagskommune de neste to årene.

– Gode kunnskaper i realfag og teknologi er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer, enten det gjelder helse, samferdsel eller klima, understreker kunnskapsministeren.

Skjer noe uventet

bilde av elever
Elever på Kjeller skole i Skedsmo har mye forsøk i naturfagstimene. Foto: Kjeller skole

I realfagskommunen Skedsmo har to biologer med doktorgrad fått kontorplass på Kjeller skole, som også er kommunens realfagssenter. Forskerne bidrar sammen med lærere for å lage engasjerende undervisning i naturfag.

– Vi er blitt mer opptatt av å gjøre praktiske ting og ser at det ikke er mye som skal til. At det skjer noe uventet er nok til å vekke de elevene som kanskje ikke har den største motivasjonen for naturfag fra før, sier Øyvind Rundtom, rektor ved Kjeller skole og leder av Kjeller kunnskapssenter.

Skedsmo har startet opp et realfagsnettverk med barnehager og skoler, for å fremme realfag. Samtlige førsteklassinger i kommunen har eget nettbrett, og deltar i et forsøksprosjekt med bruk av dataspill i matematikkundervisningen.

Elever på Kjeller skole i Skedsmo har mye forsøk i naturfagstimene. Foto: Kjeller skole

Flere vil jobbe med realfag

Flere norske 15-åringer enn tidligere mener naturfag er nyttig, fordi det gir gode jobbmuligheter senere i livet. Det viser den siste PISA-undersøkelsen, som ble offentliggjort 6. desember. Andelen norske ungdommer som tror de kommer til å ha et realfaglig yrke når de blir 30 år, har økt fra 20 prosent i 2006 til nesten 30 prosent i 2015.

– Dette er interessante tall, fordi det viser at norske elever både er mer motiverte for å lære naturfag på skolen – og at flere ser for seg at de kommer til å jobbe med realfag når de blir voksne, sier Røe Isaksen.

Internasjonale undersøkelser viser at norske elever har færre naturfagstimer enn elever i en rekke andre land. Høsten 2016 innførte regjeringen én ekstra time naturfag på 5. - 7. trinn i barneskolen.

– Jeg mener vi også må vurdere å øke timetallet i naturfag på ungdomsskolen, sier kunnskapsministeren.

Science-kommuner

Realfagskommunene er inspirert av danske Science-kommuner. Fra 2008 til 2011 fikk 25 danske kommuner støtte til innsats i naturfag og teknologi. Målet var å øke barn og unges interesse for realfag, for å sikre vekst og innovasjon på lang sikt. 

De første norske realfagskommunene ble valgt ut våren 2015, og disse får støtte ut 2016. Kunnskapsministeren håper mange kommuner nå vil søke om å bli realfagskommune fra neste høst.

– Den siste PISA-undersøkelsen viser at vi er på rett vei. Norske elever gjør det bedre i matematikk enn for noen år tilbake, og det er veldig bra. Men skal vi holde tritt med samfunnsutviklingen må vi fortsette satsingen på realfag i skolen, understreker Røe Isaksen.

Fakta:

  • Realfagskommuner er en del av realfagsstrategien Tett på realfag 2015-2019.
  • Realfagskommunene skal lage sin egen, lokale realfagsstrategi – og løfte matematikk, naturfag og teknologi i barnehage og skole.
  • Målet er å få færre elever på lavt nivå i matematikk og naturfag og flere i toppsjiktet.
  • Søknadsfristen for å bli en av Norges nye realfagskommuner er 1. mars.

Her kan din kommune søke om å bli realfagskommune:

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/sok-om-a-bli-realfagskommune/

Oversikt over dagens realfagskommuner:

Akershus

Eidsvoll (2016-17)

Skedsmo (2016-17)

Aurskog-Høland (2016-17)

Bærum (2015-16)

Nes (2015-16)

Asker (2015-16)

Ullensaker (2015-16)

Aust-Agder

Risør (2016-17)

Gjerstad (2015-16)

Arendal (2015-16)

Buskerud

Kongsberg (2015-16)

Finnmark

Alta (2015-16)

Hedmark

Hamar (2016-17)

Kongsvinger og Eidskog (2015-16)

Tolga (2015-16)

Hordaland

Meland (2016-17)

Odda (2015-16)

Møre og Romsdal

Sande (2015-16)

Giske (2015-16)

Nordland

Vestvågøy (2015-16)

Bodø (2015-16)

Rana (2015-16)

Oppland

Lunner (2016-17)

Vestre Toten (2015-16)

Gjøvik (2015-16)

Oslo

Oslo (2015-16)

Rogaland

Tysvær (2016-17)

Sør-Trøndelag

Hemne (2016-17)

Sandnes (2015-16)

Karmøy (2015-16)

Sogn og Fjordane

Flora (2015-16)

Nord- og Sør-Trøndelag

Trondheim (2015-16)

Rissa og Leksvik (2015-16)

Overhalla (2015-16)

Steinkjer (2015-16)

Telemark

Skien (2015-16)

Troms

Ibestad (2016-17)

Harstad (2015-16)

Tromsø (2015-16)

Vest-Agder

Kristiansand (2016-17)

Vestfold

Larvik (2015-16)

Østfold

Sarpsborg (2015-16)

Moss (2015-16)

 

Til toppen