Vil ha rensing av mikroplast fra vaskemaskiner

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge, Sverige, Frankrike, Finland, Island og Luxembourg ber EU om å raskt å stille krav om rensefilter i vaskemaskiner som skal fange opp mikroplast fra tekstiler.

- Vi vet at vask av syntetiske klær og andre tekstiler er en betydelig kilde til spredning av mikroplast i naturen. Det må vi gjøre noe med, og dette er en god anledning til å vurdere krav til filter i vaskemaskiner. I brevet ber vi derfor EU-kommisjonen forplikte seg til at de skal se grundig på dette i forkant av neste revisjon av krav til vaskemaskiner. Dette kan bli et viktig tiltak for å redusere spredning av mikroplast fra landbaserte kilder, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et av de raskest voksende miljøproblemene globalt.

Norge, Sverige, Frankrike, Finland, Island og Luxembourg
har sendt et felles brev til EU-kommisjonen hvor landene ber om at Kommisjonen innen to år skal vurdere tekniske løsninger for krav til vaskemaskiner for å hindre utslipp av mikroplast.

EU-kommisjonen jobber nå med en evaluering av krav til vaskemaskiner under det såkalte økodesigndirektivet. Økodesignkrav innebærer blant annet at det skal settes minimumskrav til energieffektivitet for produkter som skal selges i EU. Ved å sette klare krav om energieffektivitet, vil produsenter tilpasse seg kravene allerede når produktet blir designet. Det settes også enkelte andre miljøkrav i direktivet. Kravene gjennomgås jevnlig, normalt hvert femte år. Dette er derfor en god anledning til å vurdere krav til filter i vaskemaskiner.

Du kan lese brevet her.