Johan Fredrik Bråstad Kristiansen er vinner av BU-prisen 2016

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale overrakte, torsdag 19. januar, den nasjonale Bedriftsutviklingsprisen for 2016 til Johan Fredrik Bråstad Kristiansen, fra J. Kristiansen Gartneri AS, under en pressekonferanse i Den norske ambassaden i Berlin. – Dei nominerte til den nasjonale bygdeutviklingsprisen er gode døme på nyskaping og kreativitet i og i tilknyting til landbruket, sier Dale.

Navnet på prisen er endret fra bygdeutviklingsprisen til bedrifts­utviklings­prisen i landbruket. Kriteriene er også spisset mot bærekraft og innovasjon og nyskaping. I bærekraft inngår økonomisk, sosialog miljømessig bærekraft.

Vinnarane Johan Fredrik Bråstad Kristensen og Anita Kristensen frå  J Kristiansen Gartneri AS, flankert av Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge og statsråd Jon Georg Dale.
Vinnerene Johan Fredrik Bråstad Kristensen og Anita Kristensen fra J. Kristiansen Gartneri AS, flankert av Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge og Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Foto: Vidar Alfarnes

De nominerte til BU-prisen i 2016 har vært:

Ciderhuset fra Sogn og Fjordane, Dyre Gård fra Østfold og J Kristiansen Gartneri AS fra Øst-Agder.

Prisen på kroner 250 000 er i regi av Innovasjon Norge og ble delt ut av Landbruks- og matminister Jon Georg Dale i Berlin i forbindelse med den norske deltakelsen på messen Internationale Grüne Woche.

Bedriftsutviklingsprisen ble etablert i 1997 for å synliggjøre og være en inspirasjonskilde for vellykka nærings- og forretningsutvikling i – og i tilknyting til landbruket. Kandidatene blir vurdert etter lønnsomhet, sysselsetting, sosial og miljømessig bærekraft og nyskaping eller originalitet. Det blir kåra en vinner i hvert fylke med en pris på 50 000 kroner. I 2016 konkurrerte tre fylkesvinnere om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.

 

Til toppen