Pressemeldinger

Ytterligere 171 millioner kroner til Gjerdrum etter kvikkleireskredet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er snart ett år siden det tragiske kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum kommune. Elleve mennesker døde i skredet og området fikk store materielle skader. Kommunen har tidligere fått 35 millioner kroner i kompensasjon for merkostnader etter skredet. Nå betaler vi ut ytterligere 171 millioner kroner.

– Kommuner skal ikke stå alene når store naturkatastrofer rammer. Da skal storsamfunnet stille opp og bidra. Det er særlig viktig når ødeleggelsene er så store som etter skredet i Gjerdrum, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Kvikkleireskredet ved Ask i Gjerdrum kommune natt til 30. desember 2020 er blant de største i Norge i nyere tid. Skredet førte til at elleve mennesker inkludert et ufødt barn omkom, evakuering av mer enn 1600 personer og store materielle ødeleggelser.

Kommunen har allerede hatt store merkostnader, blant annet til håndteringen av den akutte krisesituasjonen og til opprydding i skredområdet i etterkant. Kommunen har også utgifter til midlertidige lokaler, siden en barnehage og flere omsorgsboliger gikk tapt i skredet. I årene som kommer, vil gjenoppbyggingen av kommunal infrastruktur kreve store ressurser.  

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 vedtok Stortinget en ekstrabevilgning på 125 millioner kroner for å kompensere Gjerdrum kommune for merkostnadene etter skredet. Kommunen har tidligere fått utbetalt 35 millioner kroner av disse midlene, og søkte i høst om å få utbetalt resten av bevilgningen på 90 millioner kroner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå innvilget søknaden, og har i tillegg vedtatt å gi kommunen ytterligere 81,030 millioner kroner. Til sammen får kommunen dermed over 206 millioner kroner i kompensasjon etter skredet i år. Midlene utbetales som en del av rammetilskuddet til kommunen i desember.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00