NOU-Utvalg for sjømatindustrien

Utrede sjømatindustriens rammevilkår,hindringer for vekst og forslag til tiltak.

Om NOU-Utvalg for sjømatindustrien

Opprettet: 2013

Opphørt: 2015

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utrede sjømatindustriens rammevilkår,hindringer for vekst og forslag til tiltak.