Regjeringens representasjonsutvalg

Representasjonsutvalget er et rådgivende utvalg for regjeringen i representasjonsspørsmål. Regjeringens fellesbevilgning for representasjon benyttes bl.a. til dekning av utgifter til statsbesøk, besøk i Norge på statsministernivå og til større representasjonsoppgaver som ikke klart faller inn under et enkelt departements ansvarsområde.

Om Regjeringens representasjonsutvalg

Opprettet: 1950

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Representasjonsutvalget, som er et rådgivende utvalg for regjeringen i representasjonsspørsmål, har medlemmer fra Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regjeringens fellesbevilgning for representasjon benyttes bl.a. til dekning av utgifter til statsbesøk, besøk i Norge på statsministernivå og til større representasjonsoppgaver som ikke klart faller inn under et enkelt departements ansvarsområde eller som i sin karakter er av en slik art at det naturlig er et fellesanliggende for regjeringen. Arrangementer i forbindelse med fagministerbesøk o.l. dekkes som regel av det enkelte departement.

Aktive medlemmer (pr. 21.12.2021)

  • Merete Fjeld Brattested (leder)
  • Heidi Heggenes (medlem)
  • Gisle Norheim (medlem)
  • Mari Flakne (sekretær)