Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund)

Norfunds formål er å medvirke med egenkapital, lån og garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av fondet, herunder at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Om Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund)

Opprettet: 1997

Kontakt

Postadresse: Postboks 1280 Vika, 0111 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Norfunds formål er å medvirke med egenkapital, lån og garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av fondet, herunder at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Aktive medlemmer (pr. 03.04.2018)

  • Kristin Clemet (leder)
  • Finn Jebsen (medlem)
  • Nina Elisabeth Hansen (medlem)
  • Tove Stuhr Sjøblom (medlem)
  • Per Krisian Sbertoli (medlem)
  • Felix Said Barwinek (medlem)