Koordineringsutvalget for EØS-saker

Et hovedpunkt i utvalgets mandat er å drøfte aktuelle EU/EØS-spørsmål og på embetsnivå koordinere norske synspunkter i slike saker.

Om Koordineringsutvalget for EØS- saker

Opprettet: 1993

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Europaavdelingen, Utenriksdepartementet, Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Generelle, administrative og horisontale EØS-spørsmål skal samordnes på embetsnivå i Koordineringsutvalget for EØS-saker. Departementene skal sørge for at EØS-saker på deres respektive områder normalt behandles i spesialutvalgene.

Aktive medlemmer (pr. 21.12.2021)

 • Niels Engelschiøn (leder)
 • Hilde Caroline Sundrehagen (medlem)
 • Hæge Andenæs (medlem)
 • Oda Helen Sletnes (medlem)
 • Halvor Hvideberg (medlem)
 • Hege M. Hoff (medlem)
 • Rune Solberg (medlem)
 • Cathrine Steinland (medlem)
 • Geir Leo Sedler (medlem)
 • Hege Nygård (medlem)
 • Tom Holter (medlem)
 • Tore Raasok (medlem)
 • Pål Sørgaard (medlem)
 • Jørn Gloslie (medlem)
 • Gunhild Strand Molle (medlem)
 • Johan Vetlesen (medlem)
 • Jan Farberg (medlem)
 • Ida Annette Grobakken (medlem)
 • Ida Sørebø (medlem)
 • Agnethe Dahl (medlem)
 • Grete Borge (sekretær)