Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget)

Utvalget har 30 formelt oppnevnte medlemmer fra fagdepartementer, etater, næringsliv, arbeidsliv og sivilt samfunn. Utvalget møtes etter behov, som i forkant av ministermøter eller i forbindelse med aktuelle forhandlingsprosesser.

Om Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget)

Opprettet: 1979

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Utenriksdepartement, v/Seksjon for handelspolitikk, Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal vurdere spørsmål som det blir forelagt av departementet vedrørende Generalavtalen om tolltariffer og handel. Utvalget skal også vurdere andre spørsmål som det blir forelagt av departementet. Også andre departementer og institusjoner som er representert i utvalget kan forelegge saker for utvalget.

Aktive medlemmer (pr. 04.06.2021)

 • Beate Berglund Ekeberg (medlem)
 • Erling Holmeset jr. (medlem)
 • Lisbeth Kaarem (medlem)
 • Thomas Angell (medlem)
 • Hildegunn Gjengedal (medlem)
 • Marianne Breiland (medlem)
 • Randi Hovde (medlem)
 • Charlotte Demeer Strøm (medlem)
 • Christopher Navelsaker (medlem)
 • Dag Erling Stai (medlem)
 • Maria Lundstad Aulie (medlem)
 • Johan Hermstad (medlem)
 • Petter Gluva (medlem)
 • Torkel Thorsen (medlem)
 • Vibeke Øi (medlem)
 • Hege Tandsether Berg-Knutsen (medlem)
 • Helge Lindrup (medlem)
 • Caroline Charlotte Espegren (medlem)
 • Ann Merete Furuberg (medlem)
 • Anne Kristin Vie (medlem)
 • Magnar Sundfør (medlem)
 • Kjell Jostein Sunnevåg (medlem)
 • Gry Sørensen (medlem)
 • Diis Irene Bøhn (varamedlem)
 • Karoline L. Bøhler (varamedlem)
 • Cecilie Grimsmo Alnæs (varamedlem)
 • Jens Strøm (varamedlem)
 • Kjersti Sorteberglien (varamedlem)
 • Morten Jonassen (varamedlem)
 • Cathrine Jansen (varamedlem)
 • Henrik H Weisser (varamedlem)
 • Sjur Klætte (varamedlem)
 • Marianne Sandstad (varamedlem)
 • Katarina Sætersdal (varamedlem)
 • Knut Aksel Wadet (varamedlem)
 • Unni Sjøflot (varamedlem)
 • Dag Bjørnar Langseth Jonsrud (varamedlem)
 • Magnus Gabrielsen (varamedlem)
 • Katrin Kvaran (varamedlem)
 • Maud Solveig Therese Crompton (varamedlem)
 • Marlene Larsen-Hakkebo (sekretær)