Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget)

Utvalget har 30 formelt oppnevnte medlemmer fra fagdepartementer, etater, næringsliv, arbeidsliv og sivilt samfunn. Utvalget møtes etter behov, som i forkant av ministermøter eller i forbindelse med aktuelle forhandlingsprosesser.

Om Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget)

Opprettet: 1979

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Utenriksdepartement, v/Seksjon for handelspolitikk, Postboks 8114 Dep, 32

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal vurdere spørsmål som det blir forelagt av departementet vedrørende Generalavtalen om tolltariffer og handel. Utvalget skal også vurdere andre spørsmål som det blir forelagt av departementet. Også andre departementer og institusjoner som er representert i utvalget kan forelegge saker for utvalget.