Statsbudsjettet 2008

Forslaget til statsbudsjett for 2008 ble lagt fram fredag 5. oktober kl. 10.00 av finansminister Kristin Halvorsen.

Statsbudsjettet for 2008 består bl.a. av følgende dokumenter:

Pressemeldinger fra Utenriksdepartementet