Historisk arkiv

Kraftig løft for klima- og miljørettet bistand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen vil øke innsatsen for klima og miljø i utviklingssamarbeidet med 480 millioner kroner i 2008.

– Regjeringen har som mål at Norge skal bli ledende på miljørettet bistand. For andre år på rad øker vi innsatsen for miljøet og en mer bærekraftig utvikling i fattige land, sier utviklingsminister Erik Solheim.

I 2007 har den miljørettede bistanden økt med 350 millioner kroner. Neste år vil Regjeringen særlig prioritere klimatiltak.

– Det er de fattigste som rammes hardest av de menneskeskapte klimaendringene. De rike landene, som også er blant de største forurenserne, har et særlig ansvar for å bistå utviklingslandene med å tilpasse seg et varmere klima og mer ekstreme værforhold, sier Solheim.

Samlet norsk bistand økes med 1,54 milliarder kroner til 22,3 milliarder kroner i 2008, foreslår Regjeringen. Den største delen av økningen i bistanden skal settes av til klima- og miljørettet bistand.

– Uten at vi sørger for tilgang til mer miljøvennlig teknologi og bidrar til bærekraftig utvikling i fattige land – inkludert store utslippsland som Kina og India, kan vi dessuten bare glemme å få utviklingslandene med på en ny internasjonal avtale om reduserte utslipp av klimagasser, sier Solheim.

Den økte klima- og miljøinnsatsen skal fordeles på følgende områder:

  • 170 millioner kroner til internasjonale klimainitiativ, blant annet for ren energi og mot avskoging, og økte bidrag til fondene under FNs klimakonvensjon.
  • 130 millioner kroner til stat-til-stat-samarbeid med vekt på klimatilpasning og ren energi i Afrika, eksempelvis sol- og vannkraft.
  • 100 millioner kroner til klimaforskning og næringslivssamarbeid, med vekt på tiltak rettet mot ren energi, karbonfangst og –lagring samt aktiviteter under Den grønne utviklingsmekanismen (CDM).
  • 80 millioner kroner til øvrig miljøinnsats, blant annet knyttet til biologisk mangfold, rent vann og sanitære forhold.  

Klimasatsingen i utviklingssamarbeidet er en del av Regjeringens internasjonale klimastrategi.

Pressekontakt:
Pressevakten hos utviklingsministeren, tlf. 91 39 50 00.