St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Utenriksdepartementet Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget