Ot.prp. nr. 1 (2007-2008)

Skatte- og avgiftsopplegget 2008 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2008 - lovendringer

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget