St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2008

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2008

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget