St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2008

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2008

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget