Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 61-80 av 83868 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utvidar tilbod med tospråkleg opplæring i fag i skulen

  - Det kan være utfordrande å kome til Noreg med eit anna morsmål enn norsk, og så skulle hoppe rett inn i den norske skulen, meiner Guri Melby.

 • Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

  Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene.

 • Spørsmål og svar for kultur-, medie-, idretts- og frivillighetsfeltet

  Hvordan skal mottakere av tilskudd fra Kulturdepartementet håndtere situasjonen når arrangementer er avlyst og inntekter bortfaller? Styret og den daglige ledelsen hos de ulike tilskuddsmottakerne må vurdere hvilke tiltak de, ut fra situasjonen i

 • Økt norsk innsats på migrasjonsområdet

  Regjeringen vil bidra med 60 millioner kroner til EUs fond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika.

 • Hvem styrer landet nå?

  Selv statsministeren trenger ferie iblant. Hvem styrer egentlig i hennes sted?

 • Etatsstyring i praksis: En analyse av departementenes tildelingsbrev

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har masterstudenter i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) oppdatert en studie med data fra tildelingsbrev fra 2020. Lignende studier ble tidligere gjennomført i regi av et

 • Din friluftsfavoritt finner du hos Statskog

  Noen av Norges aller beste opplevelser eier du selv. Sjekk ut Statskogs nasjonale perler og finn din egen favoritt. - Her er opplevelser i norsk natur av ypperste klasse. Prøv dem og finn din favoritt, oppfordrer Landbruks- og matminister Olaug

 • USA - reiseinformasjon

  Utenriksdepartementet fraråder reiser til USA som ikke er strengt nødvendige. Amerikanske myndigheter kunngjorde den 11. mars at USA innfører innreiserestriksjoner som blant annet gjelder for reisende fra Norge. Les mer under Innreise. Den 13. mars

 • RoHS2/vedlegg IV/bly/37

  Celexnr.: 32020L0360 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/360 av 17.desember 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i platinerte platinaelektroder som brukes til

 • RoHS2/vedlegg IV/kadmium/44

  Celexnr.: 32020L0364 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/364 av 17.desember 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i visse strålingstolerante videokamerarør

 • Kultur- og likestillingsministeren besøker Førde

  Kultur- og likestillingsministeren skal blant annet få omvisning på Sogn og Fjordane kunstmuseum, møte Førdefestivalen og Norske festivaler og møte Nynorskhuset.

  Tidspunkt: 08.07.2020 Heile dagen

 • Svar på spørsmål om kostnadene ved oppfølgjing av EU-direktiv og forordningar

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide sitt svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om kva som er den årlege kostnaden for Noreg og kor mange årsverk i offentleg verksemd som går med til å følgje opp EU-direktiv og forordningar inn i

 • Oppfordrer kommunene til strengere kontroll med utestedene

  - Jeg er bekymret over at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han har derfor bedt om at det sendes ut et brev til kommunene der de oppfordres til strengere kontroll av utesteder

 • Svar på spørsmål om Afrika og bistand

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Himanshu Gulati (Frp) om hvilket syn statsråden har på at Afrika vil bryte med "offerbildet" som evig trengende av bistand og utflytting.

 • Svar på spørsmål om kommende generasjoners levestandard

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Sivert Bjørnstad (Frp) om statsråden ser det som uheldig og uønsket at kommende generasjoner skal frykte eller oppleve at de ikke har bedre levestandard enn deres foreldre.

 • FNs største digitale toppmøte om bærekraftsmålene i gang

  FNs største digitale toppmøte går av stabelen i dag, med Norge i førersetet. Norge leder FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) og er vertskap for Høynivåforumet for bærekraftsmålene og 2030-agendaen.

 • Opinion 07/2019 - Teknisk vedlikehold og deler til luftfartøy

  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) …/... av .....som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 med klargjøring av status for "instruksjonene for fortsatt luftdyktighet" og om introduksjon av lettelser som tillater produksjon av visse

 • Forordning 2020/570

  Celexnr.: 32020R0570 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/570 av 28. januar 2020 med tillegg til og endring av forordning (EU) No 748/2012 om tilpasninger av bestemmelsene om fortsatt luftdyktighet for luftfartøy og deler i forordning (EU) No 1321/2014

 • Tunisia - reiseinformasjon

  I slutten av juni åpnet Tunisia for innreise fra visse land. Norge befinner seg på den «grønne liste», dvs at Tunisia tillot innreise fra Norge uten karantene fra og med 27. juni 2020. Listen oppdateres jevnlig. Reisende bør derfor være oppmerksom

 • RoHS2/vedlegg IV/bly/41

  Celexnr.: 32020L0366 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/366 av 17.desember 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid som

Til toppen