Vårt felles ansvar – ny retning for barnevernets institusjonstilbud

Regjeringen har lagt fram en strategi for barnevernets institusjonstilbud. Strategien staker ut en felles politisk kurs for det langsiktige arbeidet med å gi god og samordnet hjelp til barna som bor på barnevernsinstitusjon.

Les dokumentet

Forside