Alle inkludert!

Handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter, 2024-2026

Les dokumentet

Illustrasjon: Flu Hartberg

– Det handler om å inkludere oss generelt, vi er glade i å engasjere oss. Vi føler ikke at vi alltid blir sett. Gi oss rom og spør oss. Koble oss på tidlig nok. For å nå ut til ungdom, må man lytte til ungdom!

Maria Wangberg, KS Toppmøte barn og unge 2024.