1 Forord

«De som ikke har jobb, eller foreldre som har penger, har ikke penger å bruke på fritidsaktiviteter. Da blir det bare en ond sirkel som leder til ensomhet.»
«Uansett om det er et dansecrew eller et fotballag, så er det denne samholdsfølelsen som vi er veldig glad i. Og det betyr særlig mye når du er ung.»

Dette har ungdom fortalt i arbeidet med handlingsplanen, og det treffer rett i hjertet og kjernen i hvorfor vi trenger en plan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter.

Hver eneste dag gjør barn og unge en balanseøvelse for å passe inn, for å henge med, for å være en del av fellesskapet.

Det å være en del av gjengen – av flokken – føles livsviktig, og det avhenger av veldig mange faktorer som er utenfor de unges egen kontroll.

Vi behøver gode møteplasser for å oppleve fellesskap, for å være en del av flokken. Du må kunne komme og sette deg rundt «leirbålet», og føle deg inkludert. «Leirbålet» symboliserer et sted der alle kan møtes i og til felleskap. Hvor man kan få høre til. Hvor man kan få være seg selv, og hvor man kan få ta del i en aktivitet sammen med andre.

Det er mange gode og meningsfulle fritidsaktiviteter for barn og unge i Norge, og innsatsen som legges ned for å skape disse er virkelig i særklasse. Vi vil at alle skal inkluderes i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter i hele landet. Deltakelsen er høy, og de aller fleste har vært innom idretten eller andre fritidsaktiviteter gjennom barndommen. Samtidig er det ikke like lett for alle å delta. Vi har systematiske forskjeller.

Barn fra familier med få ressurser deltar langt sjeldnere enn barn fra familier som har god råd, stort nettverk og høy utdanning. Barn og unge med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant dem som ikke deltar, samtidig som deltakelse i disse fellesskapene kan være viktig for å bidra til integrering. Avstander og aktivitetstilbud, informasjon som ikke når fram og funksjonsnedsettelser er andre hindringer for å kunne delta.

Vi lykkes dessverre ikke med å inkludere alle – til tross for stor innsats fra staten, kommunene, fylkeskommunene, organisasjonene, foresatte og andre som brenner for at alle skal være en del av fellesskapet.

I arbeidet med handlingsplanen har vi opplevd et stort engasjement og vilje til å bidra. Innspill er både forankret i kommunestyrer og ungdomsråd, og kommer fra enkeltpersoner og organisasjoner som jobber med barn og unge. Takk for verdifullt samarbeid!

Arbeidet har resultert i en handlingsplan som inneholder seks innsatsområder og 43 tiltak som skal gjøre det lettere for alle å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter. Mange gode eksempler på aktiviteter og tiltak er tatt med i planen til inspirasjon.

Sammen øker vi innsatsen for at barn og unge skal få like muligheter til å delta. Vi skal ikke utelate noen fra de fantastiske fellesskapene fritidsaktivitetene skaper.

Sammen må vi fortsette det gode arbeidet for at alle skal oppleve å bli invitert og inkludert, og vi må ta innover oss at dette er et kontinuerlig arbeid – og en jobb som vi aldri blir helt ferdige med.

Alle skal ha en plass rundt leirbålet. Vi må invitere igjen og igjen, både nye deltakere og de som vi ser er på vei ut. Vi må si velkommen inn og velkommen tilbake!

Portrett av Lubna Jaffery

Lubna Jaffery

Kultur- og likestillingsminister

Foto: Ilja C. Hendel/KUD

Til forsiden