Rettssikkerhetsløftet

Nærhet til domstoler og god rettssikkerhet i hele Norge

Norge trenger et rettssikkerhetsløft. 

Rettsstaten er selve ryggraden i et demokrati. I de urolige tidene vi lever nå, med store sikkerhetspolitiske utfordringer, er det enda viktigere enn tidligere å sørge for at domstolene og andre organer som har ansvar for å ivareta folks rettssikkerhet i hele landet har de verktøyene de trenger – både her og nå og i tiden som kommer.

Derfor kommer regjeringen nå med en rekke tiltak for å sikre nærhet til domstolene og god rettssikkerhet i hele Norge.