Veiledninger og brosjyrer

Viser 776-793 av 793 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Anskaffelser i Forsvaret 1997

  07.07.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/anskaffelser/")

 • Defence procurement 1997

  07.07.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/anskaffelser/eng/")

 • Næringsvennlige kommuner 1998-2001

  23.06.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsvennlige kommuner 1998-2001 HVORFOR ET PILOTPROGRAM? Næringspolitikken skal ha et helhetlig perspektiv. Regjeringen legger opp til en næringspolitisk strategi som innebærer samordning og koordinering av alle politikkområder som påvirker hvor

 • Miljøvern i Forsvaret - Oppgaver og utfordringer

  02.06.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

 • Audiovisual Coproduction Agreement between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Norway

  02.04.1998 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Audiovisual Coproduction Agreement between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Norway Oslo, 02.04.1998 The Government of Canada and the Government of the Kingdom of Norway (hereinafter referred to as the "Parties"),

 • Audiovisuell samproduksjonsavtale mellom regjeringen i Canada og regjeringen i Norge

  02.04.1998 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Audiovisuell samproduksjonsavtale mellom regjeringen i Canada og regjeringen i Norge Undertegnet i Oslo 2. april 1998 Den norske regjering og den kanadiske regjering (heretter kalt ”partene”), mener det er ønskelig å opprette et rammeverk for

 • Forsvarsbudsjettet 1998

  12.10.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/bud98kort/")

 • Strategisk plan for likestilling i Forsvaret

  03.06.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  STRATEGISK PLAN FOR LIKESTILLING I FORSVARET Forsvarsdepartementet Utgitt av: Forsvarsdepartementet Design: Resonans as Trykk: Kongsberg Trykk as Opplag: 3000 ISBN: 82-90390-89-0 INNHOLD Innledning <

 • Estetikk i plan- og byggesaker

  01.04.1997 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Estetikk skal vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling. Dette vedtok Stortinget ved endringer i plan- og bygningsloven (pbl) knyttet tilestetikk i mai 1995.

 • Overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling i Forsvaret 1996-2002

  05.02.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling i Forsvaret 1996-2002 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Formål 1.2 Bakgrunn 1.3 Planens virkeområde 2. FORSVARSDEPARTEMENTETS VURDERING AV BEHOV FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FORSVARET 2.1 Behov for

 • With the Armed Forces into Year 2000

  22.11.1996 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  With the Armed Forces into Year 2000 location.replace("/fd/html/stmeld22kortversjon/sider/indexe.htm")

 • Med Forsvaret inn i år 2000

  22.11.1996 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/stmeld22kortversjon/")

 • Fylkesmannboka

  24.10.1995 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmannsboka er en enkel orientering som både setter fylkesmannsembetene i et historisk lys, som beskriver nåsituasjonen og som gir antydninger om arbeidet framover.

 • Veileder til EØS-forskrift om anskaffelser til forsyningssektorene

  24.08.1995 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  VEDLEGG VEDLEGG Veileder til EØS-forskrift om Anskaffelser til forsyningssektorene Forord Innholdsfortegnelse Innledning FORORD Gjennom EØS-avtalen har Norge gjennomført et nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Regelverket omfatter både de

 • Departementsboka

  20.12.1994 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En orientering om arbeidet i departementene og om departementenes forhold til Regjering og Storting.

 • T-1020 Sykling, helse og miljø

  17.07.1994 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  T-1020 ISBN 82-7243-978-6 Forord Formålet med dette heftet er å presentere eksisterende kunnskap om sykling, helse og miljø som et grunnlag for økt innsats i arbeidet med å stimulere flere til å sykle. Målgruppen er fagfolk innen helsevesenet,

 • T-986 Stedsanalyse - Innhold og gjennomføring

  25.07.1993 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  T-986 ISBN 82-7243-958-6 For nedlasting: T-986 Stedsanalyse - Innhold og gjennomføring, hovedhefte (pdf - 12Mb)

  Direktoratsboka

  22.05.1993 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En orientering om arbeidet i direktoratene og om direktoratenes forhold til Regjering, Storting og andre forvaltningsorganer.

Til toppen