Veiledninger og brosjyrer

Viser 776-788 av 788 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Audiovisuell samproduksjonsavtale mellom regjeringen i Canada og regjeringen i Norge

  02.04.1998 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Audiovisuell samproduksjonsavtale mellom regjeringen i Canada og regjeringen i Norge Undertegnet i Oslo 2. april 1998 Den norske regjering og den kanadiske regjering (heretter kalt ”partene”), mener det er ønskelig å opprette et rammeverk for

 • Forsvarsbudsjettet 1998

  12.10.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/bud98kort/")

 • Strategisk plan for likestilling i Forsvaret

  03.06.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  STRATEGISK PLAN FOR LIKESTILLING I FORSVARET Forsvarsdepartementet Utgitt av: Forsvarsdepartementet Design: Resonans as Trykk: Kongsberg Trykk as Opplag: 3000 ISBN: 82-90390-89-0 INNHOLD Innledning <

 • Estetikk i plan- og byggesaker

  01.04.1997 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Estetikk skal vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling. Dette vedtok Stortinget ved endringer i plan- og bygningsloven (pbl) knyttet tilestetikk i mai 1995.

 • Overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling i Forsvaret 1996-2002

  05.02.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling i Forsvaret 1996-2002 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Formål 1.2 Bakgrunn 1.3 Planens virkeområde 2. FORSVARSDEPARTEMENTETS VURDERING AV BEHOV FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FORSVARET 2.1 Behov for

 • With the Armed Forces into Year 2000

  22.11.1996 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  With the Armed Forces into Year 2000 location.replace("/fd/html/stmeld22kortversjon/sider/indexe.htm")

 • Med Forsvaret inn i år 2000

  22.11.1996 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/stmeld22kortversjon/")

 • Fylkesmannboka

  24.10.1995 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmannsboka er en enkel orientering som både setter fylkesmannsembetene i et historisk lys, som beskriver nåsituasjonen og som gir antydninger om arbeidet framover.

 • Veileder til EØS-forskrift om anskaffelser til forsyningssektorene

  24.08.1995 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  VEDLEGG VEDLEGG Veileder til EØS-forskrift om Anskaffelser til forsyningssektorene Forord Innholdsfortegnelse Innledning FORORD Gjennom EØS-avtalen har Norge gjennomført et nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Regelverket omfatter både de

 • Departementsboka

  20.12.1994 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En orientering om arbeidet i departementene og om departementenes forhold til Regjering og Storting.

 • T-1020 Sykling, helse og miljø

  17.07.1994 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  T-1020 ISBN 82-7243-978-6 Forord Formålet med dette heftet er å presentere eksisterende kunnskap om sykling, helse og miljø som et grunnlag for økt innsats i arbeidet med å stimulere flere til å sykle. Målgruppen er fagfolk innen helsevesenet,

 • T-986 Stedsanalyse - Innhold og gjennomføring

  25.07.1993 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  T-986 ISBN 82-7243-958-6 For nedlasting: T-986 Stedsanalyse - Innhold og gjennomføring, hovedhefte (pdf - 12Mb)

  Direktoratsboka

  22.05.1993 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En orientering om arbeidet i direktoratene og om direktoratenes forhold til Regjering, Storting og andre forvaltningsorganer.

Til toppen