Veiledninger og brosjyrer

Viser 751-775 av 782 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tilpasning av Forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner: Ren tekstversjon

  04.06.1999 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  [ linkdoc010011-120003#docVersjon med bilder][ linkdoc010005-990062#docVersjon til utskrift] Tilpasning av Forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner Innledning Norge har i en årrekke deltatt med militære styrker for aktivt å bidra til å

 • Tilpasning av Forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner: Side 4

  04.06.1999 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  [ linkdoc010011-120003#docForside][ linkdoc010005-990054#docside 2][ linkdoc010005-990055#docside 3][ linkintinnledning001side 4][ linkdoc010005-990057#docside 5][ linkdoc010005-990058#docside 6][ linkdoc010005-990059#docside 7][ linkdoc010005-

 • T-1264 Gode steder

  01.01.1999 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Gode steder (pdf) T-1264 ISBN 82-457-0235-8

 • Veileder i leverandørutvikling: Forord

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  FORORD Regjeringen har som mål å bidra til at offentlig sektor fungerer som et konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Gjennom rammevilkår og konkrete tiltak kan myndighetene på alle nivåer, bidra til å forbedre konkurranseevnen til næringslivet,

 • Veileder i leverandørutvikling

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Veileder Leverandørutvikling Offentlig sektor som konkurransefortrinn for næringslivet På denne siden kan du lese linkdoc024005-990165#docVeileder i leverandørutvikling Den kan også lastes ned i Adobe Acrobat format (PDF) Dette fordrer

 • Veileder i leverandørutvikling: Kapittel 4

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  linkdoc024005-9901673.3c#docTil kapittel 3 4 Leverandørutvikling i forhold til anskaffelsesregelverket Det internasjonale anskaffelsesregelverket (EØS/WTO-regelverket) stiller minimumskrav til fremgangsmåte ved offentlige anskaffelser fra beslutning

 • Veileder i leverandørutvikling: Innledning

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  linkdoc024005-990163#doc(Til Forord) Innledning Som statsråden nevner i linkdoc024005-990163#docforordet, utgjør offentlige anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg i Norge ca NOK 150 milliarder utenom olje og gass (jf linkurlhttp://

 • Veileder i leverandørutvikling: Innhold

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Veileder i leverandørutvikling Innhold linkdoc024005-990163#docForord linkdoc024005-990166innl#docInnledning linkdoc024005-9901661#doc1. Hva er leverandørutvikling? linkdoc024005-9901661.1#doc1.1 Forsyningsstrategi vs leverandørutvikling

 • Veileder i leverandørutvikling: Kapittel 3

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  linkdoc024005-9901662.3#docTil kapittel 2 3 Generelle leverandørutviklingstiltak Den konkrete oversikten over leverandørutviklingstiltak som presenteres nedenfor er på ingen måte uttømmende, men vi mener den gir gode eksempler på hva som omfattes av

 • Veileder i leverandørutvikling: Referanser og kontakter

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Referanser og kontakter Som næringsdepartement er vi opptatt av at oppdragsgivere utnytter de muligheter som foreligger på dette området til å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig, det vil si medvirke til leverandørutvikling. Dette fordi vi tror

 • Radarsystemet Globus II

  06.12.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Brosjyren er utgitt av Forsvarets etterretningstjeneste og publisert på Forsvarsnett. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("http://www.fo.mil.no/etterretningsstab/globusii/index.html")

 • T-1267 Fortetting med kvalitet

  01.12.1998 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fortetting med kvalitet (pdf) T-1267 ISBN 82-457-0238-2 Lagt inn 28. juli 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

 • Forsvarsbudsjettet 1999

  04.11.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/bud99kort/")

 • The Defence Budget 1999. Summary

  03.11.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The Defence Budget 2000. Summary. location.replace("/fd/html/bud99kort/eng/")

 • Anskaffelser i Forsvaret 1997

  07.07.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/anskaffelser/")

 • Defence procurement 1997

  07.07.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/anskaffelser/eng/")

 • Næringsvennlige kommuner 1998-2001

  23.06.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsvennlige kommuner 1998-2001 HVORFOR ET PILOTPROGRAM? Næringspolitikken skal ha et helhetlig perspektiv. Regjeringen legger opp til en næringspolitisk strategi som innebærer samordning og koordinering av alle politikkområder som påvirker hvor

 • Miljøvern i Forsvaret - Oppgaver og utfordringer

  02.06.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

 • Audiovisual Coproduction Agreement between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Norway

  02.04.1998 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Audiovisual Coproduction Agreement between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Norway Oslo, 02.04.1998 The Government of Canada and the Government of the Kingdom of Norway (hereinafter referred to as the "Parties"),

 • Audiovisuell samproduksjonsavtale mellom regjeringen i Canada og regjeringen i Norge

  02.04.1998 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Audiovisuell samproduksjonsavtale mellom regjeringen i Canada og regjeringen i Norge Undertegnet i Oslo 2. april 1998 Den norske regjering og den kanadiske regjering (heretter kalt ”partene”), mener det er ønskelig å opprette et rammeverk for

 • Forsvarsbudsjettet 1998

  12.10.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/bud98kort/")

 • Strategisk plan for likestilling i Forsvaret

  03.06.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  STRATEGISK PLAN FOR LIKESTILLING I FORSVARET Forsvarsdepartementet Utgitt av: Forsvarsdepartementet Design: Resonans as Trykk: Kongsberg Trykk as Opplag: 3000 ISBN: 82-90390-89-0 INNHOLD Innledning <

 • Estetikk i plan- og byggesaker

  01.04.1997 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Estetikk skal vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling. Dette vedtok Stortinget ved endringer i plan- og bygningsloven (pbl) knyttet tilestetikk i mai 1995.

 • Overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling i Forsvaret 1996-2002

  05.02.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling i Forsvaret 1996-2002 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Formål 1.2 Bakgrunn 1.3 Planens virkeområde 2. FORSVARSDEPARTEMENTETS VURDERING AV BEHOV FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FORSVARET 2.1 Behov for

 • With the Armed Forces into Year 2000

  22.11.1996 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  With the Armed Forces into Year 2000 location.replace("/fd/html/stmeld22kortversjon/sider/indexe.htm")

Til toppen