I-1002 B Brukerstyrt personlig assistanse

Eksempelsamling

Eksempelsamling
Brukerstyrt personlig assistanse

I-1002-B

Ved lesing av brosjyren benyttes Acrobat Reader. Programmet er gratis og kan lastes ned fra: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Her kan Eksempelsamling Brukerstyrt personlig assistanse leses (pdf-format)