Miljø 2001Petroleumssektoren i Norge

Miljø 2001
Petroleumssektoren i Norge

Hensikten med departementets miljøpublikasjon er å øke kunnskapen om miljøeffektene av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Miljø 2001 består av en faktadel hvor utslippsstatus til sjø og til luft presenteres, samt myndighetenes ivaretagelse av miljøhensyn. I temadelen fokuseres det i år på utslipp til sjø.

Ivaretagelse av miljøhensyn har i lang tid vært en integrert del av norske energipolitikk. Det er derfor viktig å ha god kunnskap om miljøeffektene av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og Miljø 2001 er et bidrag i den sammenheng.

Miljø 2001 i pdf-format

Grafer fra Miljø 2001 i pdf-format