Faktaheftet 2000

Energi og vassdragsvirksomhet

Faktaheftet 2000 om energi- og vassdragsvirksomheten
Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten i 2000 gir opplysninger om energisituasjonen i Norge. Institusjonelle forhold i kraftforsyningen og sentrale oppgaver i energi- og vassdragsforvaltningen blir også presentert.

Det er nærmere tre år siden Olje- og energidepartementet sist publiserte Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten. I den foreliggende utgaven er det en mer utdypende omtale av energiforbruket med særlig vekt på ulike oppvarmingssystemer. Departementet omtaler nye fornybare energikilder i kapitlene om produksjon av elektrisitet og energiforbruket. Omtalen av arbeidet med å begrense energiforbruket er tatt inn i kapitlet om energiforbruket. Utenlandshandelen med kraft er omtalt i kapitlet om kraftmarkedet. I 1999 la Regjeringen fram St meld nr 29 om energipolitikken. Kapitlet om mål og strategier er trykket som vedlegg i Faktaheftet.

Faktheftet i pdf format

1 Innhold og sammendrag
2 Produksjon av elektrisitet
3 Energiforbruk
4 Det konsesjons-rettslige rammeverket
5 Eiere og organisering av kraftsektoren
6 Overføringsnettet
7 Kraftmarkedet
8 Forskning og utvikling
9 Internasjonalt energisamarbeid
10 Vannressursforvaltning

Vedlegg

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.