Schengen - Bistand til nordmenn ved reise i utlandet

Ved passering av Schengens yttergrense, dvs. mellom Schengen-land og andre land (f.eks. Storbritannia, Irland og Sveits) er det nødvendig å fremvise pass.

Selv om norske borgere etter 25. mars 2001 ikke lenger er underlagt regulær passplikt ved grensepasseringer innen Schengen-området (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige og Østerrike) vil det kunne forekomme kontroller fra tid til annen, jfr. Schengen-konvensjonens Art. 2. Gyldig reisedokument må da fremvises. De fleste Schengen-land benytter nasjonale ID-kort som reisedokument innen Schengen-området. Norske myndigheter utsteder ikke slike ID-kort, og norske borgere anbefales derfor å medbringe pass også på reiser innenfor Schengen-området.

Det gjøres i tillegg oppmerksom på at det innen flere Schengen-land er fastsatt legitimasjonsplikt med angivelse av nasjonalitet. Blant norske identifikasjonspapirer er det kun pass som tilfredsstiller dette krav. Dessuten krever flyselskaper m.v. at passasjerene fremlegger gyldig reisedokument også ved reiser innenfor Schengen-området. Norske borgere må av denne grunn medbringe sine pass for å være sikre på å komme med fly, båt m.v.