ISCP New York

ISCP NEW YORK

Med formål å fremme kunnskapen om norsk kultur i utlandet og å støtte norske kunstneres arbeid med å etablere seg internasjonalt, tilbys et årlig stipend for oppholdved International Studio and Curatorial Program (ISCP) i New York, der en norsk kunstner kan arbeide i 9 måneder. Forvaltningen av ordningen er fra 2002 overført fra Utenriksdepartementet til OCA (Office of Contemporary Art Norway).

ISCP er en institusjon som tilbyr arbeidsmuligheter for kunstnere på fritt grunnlag uten undervisning. Administrasjonen ved ISCP arrangerer årlig to kollektive utstillinger. Den første åpner i begynnelsen av desember og den andre holdes i begynnelsen av mai. Atelierene er enkelte dager åpne for publikumsbesøk. Institusjonen får regelmessig besøk av kuratorer og gallerister som søker å holde kontakt med kunstnerne. Videre tilbys fri bolig. Stipendiaten er forpliktet til å skrive en kortfattet rapport fra oppholdet til OCA.

Ytterligere informasjon vedrørende stipendopphold ved ISCP fås ved henvendelse til

OCA – Office of Contemporary Art Norway
Wergelandsveien 17
0167 Oslo
tlf: 22 93 37 60, fax: 22 93 37 61
e-post: office@oca.no