Historisk arkiv

Forskrift om transport og behandling av animalsk avfall, og anlegg som behandler animalsk avfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 5. november 1999.

Tilhørende lov