Historisk arkiv

Forskrift om transport og behandling av animalsk avfall, og anlegg som behandler animalsk avfall

Fastsatt av Landbruksdepartementet 5. november 1999.

Tilhørende lov