Historisk arkiv

Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten (pdf)