Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Treparts kyststatsavtale om makrell for 2004

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått en treparts kyststatsavtale om makrell for 2004. (04.11.03)

Pressemelding

Nr.: 73/2003
Dato: 04.11.2003
Kontaktperson: Underdirektør Petter Meier mob.: 48 00 24 92

Treparts kyststatsavtale om makrell for 2004

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått en treparts kyststatsavtale om makrell for 2004.

I avtalen er det fastsatt en totalkvote for Nordøstatlanteren på 545.500 tonn, som er en reduksjon på ca. 46.000 tonn i forhold til kvoten for 2003. Innenfor dette kvantumet vil det bli fastsatt en regulering av fisket av makrell i internasjonalt farvann. Dette vil bli drøftet på årsmøtet i Den Nordøstatlantiske Fiskerikommisjonen (NEAFC) neste uke.

Kvoten er fastsatt i tråd med anbefalingen fra Det Internasjonale Havforskningsrådet (ICES). Den totale reguleringen av fisket etter nord-østatlantisk makrell vil således ligge innenfor et biologisk forsvarlig uttak og sikre at bestanden fortsatt vil befinne seg på et høyt nivå.

Avtalen viderefører den omforente langtidsstrategien for forvaltningen av makrell. Partene er enige om å styrke samarbeidet om makrellforskning.

Til toppen