Historisk arkiv

Utvalg har vurdert virkninger av grensehandel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

38/2003

Grensehandelsutvalget har i dag overlevert sin rapport til statssekretær Øystein Børmer i Finansdepartementet. (30.04.2003)

Pressemelding

Nr.: 38/2003
Dato: 30.04.2003
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811/Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 95 21 42 83

Utvalg har vurdert virkninger av grensehandel

Grensehandelsutvalget har i dag overlevert sin rapport til statssekretær Øystein Børmer i Finansdepartementet. Utvalget har vurdert virkningene på statens inntekter av å endre avgiftene på grensehandelsutsatte varer.

Utvalget ble nedsatt etter budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, og har bare hatt vel tre måneder på seg. De har konstruert et første utkast til en alternativ beregningsmodell, og foreslår at Finansdepartementet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå vurderer å videreutvikle modellen.

- Utvalget har hatt en svært kort frist for sitt arbeid, og det er imponerende at de har kommet i mål innen tidsfristen, sier statssekretær Øystein Børmer.

- Grensehandel er et vanskelig felt å kartlegge og det er mye usikkerhet forbundet med å beregne omfanget av uregistrert forbruk generelt. Datagrunnlaget for uregistret omsetning er naturlig nok beheftet med usikkerhet, og det er også usikkert i hvilken grad den uregistrerte omsetningen, som grensehandel, tax-free handel, hjemmeproduksjon og smugling vil reagere på prisendringer som følge av avgiftendringer. Jeg er derfor godt fornøyd med at utvalget har klart å utvikle en foreløpig modell som søker å gi svar på disse spørsmålene. I lys av utvalgets anbefaling vil Finansdepartementet vurdere om våre beregningsmetoder bør endres, og om vi på sikt skal ta i bruk bergningsmetoder som dem utvalget foreslår, sier Børmer.

Pressemelding fra utvalget her
Pressemelding fra utvalget her

Se utvalgets rapport her (pdf-format - 1,7 MB)