Historisk arkiv

Ny tilrådning fra Petroleumsfondets etiske råd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Vurdering om de amerikanske våpenprogrammene ”Spider” og ”Intelligent Munition Systems” (IMS), er i strid med antipersonellminekonvensjonen.

Ny tilrådning fra Petroleumsfondets etiske råd

Finansdepartementet ba i brev av 31. august Petroleumsfondets etiske råd om å vurdere om våpen som produseres under de amerikanske våpenprogrammene ”Spider” og ”Intelligent Munition Systems” (IMS), er i strid med antipersonellminekonvensjonen. Departementet har nå mottatt en tilrådning fra det etiske rådet. Det fremgår av tilrådningen at de aktuelle våpensystemene ikke er satt i produksjon, og at det ikke er endelig avgjort hvilke tekniske spesifikasjoner de vil få.

Rådet skriver: ” Rådet legger til grunn at Spider og IMS hittil har vært utviklet med henblikk på å skulle utløses av en operatør. Denne utviklingen har derfor hittil ikke vært i strid med konvensjonen. Det springende punktet er om det kommer til å bli bestemt at våpensystemene skal modifiseres slik at de vil rammes av forbudet mot antipersonellminer.

Rådet skriver videre at det kommer til å anbefale uttrekk fra Petroleumsfondet dersom det blir bestemt at våpensystemene Spider eller IMS skal utstyres slik at de faller innenfor antipersonellmine-definisjonen.

Finansdepartementet har i dag offentliggjort tilrådningen fra det etiske rådet.


Publisert 13.10.05