Historisk arkiv

Forskrift om forbud mot foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr F-906

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Gitt av Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet 22.12.2000 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) §§ 3, 8, lov 13. juni 1987 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven) §§ 11, 18, 19, 20, og lov 23. mars 1973 nr. 18 om tilsyn med fôrvarer (fôrvareloven) § 3, jr Rådsvedtak 2000/766/EF.Kapittel I Formål og virkeområde.

Forskrift om forbud mot foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr

Gitt av Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet 22.12.2000 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) §§ 3, 8, lov 13. juni 1987 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven) §§ 11, 18, 19, 20, og lov 23. mars 1973 nr. 18 om tilsyn med fôrvarer (fôrvareloven) § 3, jr Rådsvedtak 2000/766/EF.Kapittel I Formål og virkeområde.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov