Historisk arkiv

Forskrift for vegetabilske konserver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 10. desember 1971 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 1 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 5 juni 1987 nr. 476, 3 juli 1987 nr. 587, 29 april 1988 nr. 312, 30 juni 1989 nr. 533, 20 des 1993 nr. 1370, 20 des 1993 nr. 1372, 9 jan 2004 nr. 164 (bl.a hjemmel).

Tilhørende lov