Historisk arkiv

Nordmenn får tilgang til europeisk klageportal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Fra i dag blir det enklere for norske forbrukere å klage på varer og tjenester som er bestilt på nett. Gjennom en ny nettportal kan nordmenn nå klage på næringsdrivende i andre europeiske land.

Klageportalen kan benyttes for klager på varer og tjenester kjøpt på nett fra EØS- og EU-land. Den er enkel å bruke. Forbrukeren registrerer klagen, og nettjenesten finner det riktige klageorganet i det aktuelle landet. Deretter foregår all kommunikasjon og saksbehandling over nett – og det hele skjer på norsk, gjennom et oversettelsesprogram.

– Dette er en tjeneste vi jobbet for lenge, og er det siste trinnet i en større satsning på klagebehandling. Med dette styrker vi ytterligere norske forbrukeres rettigheter og klagebehandlingstilbud utenfor Norge, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Alt av varer og tjenester
Hvis du opplever problemer som du ikke får løst direkte med den næringsdrivende, kan portalen være til hjelp. Gjennom portalen kan du klage på alt du har kjøpt over nett – fra hotellopphold og konserter til klær, leker eller elektroniske produkter.

Strenge krav til oppfølging
Bruken av portalen er gratis, men noen av klageorganene som er på portalen kan eventuelt kreve at du betaler en symbolsk sum for klagebehandlingen. Det stilles strenge krav til de klageorganene når det gjelder oppfølging og behandling av klagen. Blant annet kreves det at en sak normalt skal være avsluttet innen 90 dager.

Ordningen har vært i bruk i flere EU-land siden 2016, og nå knytter også EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein seg til tjenesten. Næringsdrivende er forpliktet til å opplyse om klageportalen på sine nettsider.

Forbruker Europa er norsk kontaktpunkt for klageportalen, og kan bistå forbrukere som trenger hjelp til å bruke tjenesten.

Her finner du den nye nettbaserte klageportalen