Historisk arkiv

Ny leveringsdato for KNM Maud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Logistikk- og støttefartøyet KNM Maud er forsinket. Ny leveringsdato er 30. april 2018. I henhold til kontrakten skulle fartøyet vært levert 30. september 2016.

KNM Maud bygges ved det sør-koreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engeneering (DSME). Verftet har over tid hatt en utfordrende økonomisk situasjon og den sør-koreanske regjeringen har bidratt med flere redningspakker. Det er i hovedsak denne situasjonen som har påvirket fremdriften i prosjektet.

Fra norsk side har vi styrket prosjektoppfølgingen, og kvaliteten på det arbeidet som gjøres vurderes som tilfredsstillende. Stortinget ble blant annet informert om prosjektet i Prop 1 (2016-2017).