Historisk arkiv

Regjeringen får nytt fagmilitært råd fra forsvarssjefen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Tirsdag 8. oktober klokken 13.00 vil forsvarsminister Frank Bakke-Jensen få overlevert det fagmilitære rådet til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overleverer mandatet for det fagmilitære rådet til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overleverer mandatet for det fagmilitære rådet til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Forsvarsministeren og forsvarssjefen er tilgjengelige for intervjuer etter overleveringen. Pressen inviteres til å delta. Se hele presseinvitasjonen her: https://forsvaret.no/presse/legger-frem-fagmilitaert-raad

Nett-tv Regjeringen får nytt fagmilitært råd fra forsvarssjefen

Se sendingen her

Se sendingen her

Overleveringen vil bli streamet på nett og kan følges her på tirsdag 8. oktober. Redaksjoner som ønsker å streame overleveringen i egne kanaler kan ta kontakt med Forsvarsdepartementet i forkant på fdinfo@fd.dep.no

Pressekontakt for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen:

Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post: ingrid.dasnes@fd.dep.no

Pressekontakt for forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen:

Oberstløytnant Frank Sølvsberg, tel. 92809424, e-post: frank.solvsberg@fd.dep.no